دماسنج رطوبت سنج دو کاره عقربه ای رومیزی/دیواری مدل Senior

دماسنج و رطوبت سنج دو کاره عقربه ای مدل Senior یک دستگاه با دو کارایی سنجش دما و رطوبت محیط میباشد که میتواند از 25- تا 55+ سانتیگراد دمای محیط را سنجیده و همچنین میتواند درصد رطوبت محیط را از 10 تا 100 درصد نمایش دهد.