رطوبت سنج آنالوگ – رطوبت سنج عقربه ای طرح آلمانی

145,000 تومان

این رطوبت سنج آنالوگ قابلیت اندازه گیری رطوبت محیط از 0 تا 100 درصد را داشته و درصد خطای آن در حدود 2% میباشد و میتوانید جهت دقت بالاتر آنرا در مراکز مجاز کالیبره نمائید تا با حداکثر دقت کار نماید.