تراز شاخص آلومینیومی – تراز ال مخصوص میر

۰ تومان

از این تراز برای تعیین سطح تراز و یا بعبارتی عمود نگه داشتن شاخص آلومینیومی استفاده میشود و میتوان کاربردهای متنوع دیگری نیز برای آن تعریف نمود.

در انبار موجود نمی باشد