بایگانی دسته: پلانی متر

فروش پلانیمتر – پلانی متر

پلانیمتر – پلانی متر  Planimeter پلانیمتر وسیله ای ست که با حرکت آن روی نقشه تهیه شده ، ابعاد و طول قسمت های مختلف نقشه معین میشود. معروفترین پلانیمترهای موجود در ایران از برندهای ژاپنی مانند یوشیکاتا و کویزومی...