لیست قیمت میکروسکوپ

لیست قیمت میکروسکوپ Microscope Price List

برای خرید میکروسکوپ و یا اطلاع از آخرین قیمت میکروسکوپ به بخش فروشگاه مراجعه فرمائید.

  بیولوژی ۶۴۰ برابر
دوربین USB دار XSP44
بیولوژی ۶۴۰ برابر
XSP45 رنگ کرم
بیولوژی دانش آموزی
MIC900 
لوپ دستی ۱۰۰x
Illuminated Podrtable
میکروسکوپ دانش آموزی 640 برابر بیولوژی دارای نور بالا و پائین مدل XSP44 با قابلیت اتصال به کامپیوتر بهمراه متعلقاتمیکروسکوپ دانش آموزی 640 برابر بیولوژی دارای نور بالا و پائین مدل XSP45میکروسکوپ دانش آموزی 900 برابر بهمراه کیف و متعلقاتمیکروسکوپ - لوپ دستی 100 برابر دارای لامپ LED
اینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنید

بیولوژی تک چشمی

دوربین دار KE-2015-DN

بیولوژی ۳ چشمی
KE-M2015-Plan
 بیولوژی ۱۶۰۰ برابر
XSZ-801BN
 بیولوژی ۱۶۰۰ برابر
XSZ-LED 
میکروسکوپ بیولوژی تک چشمی دوربین دار KE-2015-DN با بزرگنمایی 1600 برابرمیکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1600 برابر مدل KE-M2015-Plan دارای لنزهایی فوق العاده شفافمیکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1600 برابر طرح المپیوس مدل XSZ801BN دارای پیچ حرکت ریزمیکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1600 برابر مدل LED دارای پیچ حرکت ریز
اینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنید

 لوپ دو چشمی
۵۰ برابر
لوپ دو چشمی
۸۰ برابر
 استریو میکروسکوپ لوپ دو چشمی 50 برابر دارای لامپ LED قابل استفاده با باتری قلمیاستریومیکروسکوپ - لوپ 80 برابر 
اینجا کلیک کنیداینجا کلیک کنید
 
دوربین ۵ مگاپیکسلی جدید

مخصوص میکروسکوپ

لام خام ۵۰ عددی

برش خورده

لام ۵۰ عددی

جانوری و گیاهی

لام ۲۵ عددی

جانوری و گیاهی

دوربین 5 مگاپیکسلی مخصوص میکروسکوپ

اینجا کلیک کنید

لام خام 50 عددیاینجا کلیک کنیدلام 50 عددی جانوری و گیاهی

اینجا کلیک کنید

لام 25 عددی جانوری و گیاهی
اینجا کلیک کنید

فیلمی ۶ دقیقه ای قانون تکامل از ۵۳۰ میلیون سال قبل

تغییر پوسته زمین طی ۶۵۰ میلیون سال در فیلمی حدود یک دقیقه

سایر میکروسکوپ های قابل عرضه بشرح ذیل است:

میکروسکوپ استاد و دانشجو ۲ نفره XSZ-204
میکروسکوپ استاد و دانشجو ۳ نفره XSZ-304
میکروسکوپ استاد و دانشجو ۵ نفره N-510
میکروسکوپ استاد و دانشجو ۵ نفره روی پایه N-107
میکروسکوپ الیاف قابل نصب روی ریل مدل MB311
میکروسکوپ اندازه گیری ۱۴۰۰۵
میکروسکوپ اندازه گیری با میز متحرک VEB-Roberton
میکروسکوپ با سر تلویزیونی ۹۰۰ برابر مدل SMC-300
میکروسکوپ با سر تلویزیونی ۹۰۰ برابر مدل SMC-400
میکروسکوپ پروژکتور LSP-300
میکروسکوپ پروژکتور LSP-500
میکروسکوپ دو چشمی ایزو اینفینیتی مدل N320M
میکروسکوپ دو چشمی اینورت بیولوژی NIB-100
میکروسکوپ دو چشمی بامانیتور ۸ اینچ NLCD-307D
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK300B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK4000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK5000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N200M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N300M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N400M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS-402 طرح نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی EX20-1BR
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-110M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-180M طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS2100 طرح المپوس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-136A
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-137B طرح هوند
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-146 طرح زایس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-150B طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH200BS
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH-BE
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژیCX-31طرح المپوسBH200BEK
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی ۱۰۰۰Xمدل BP51-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی ۱۰۰۰Xمدل SME-F6-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-107-E
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XP501A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XSP-150B-POL
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال ۳MP مدلDB2-180M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال DN-200M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال NLCD-120D
میکروسکوپ دو چشمی مقایسه ای(انطباقی)NC120A
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس XDF30APH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس DSZ-FL
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی XD30A-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی BDS-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی DSZ-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی IE200M
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی MDS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-800M
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK300T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK4000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK5000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-200ME
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-138TP
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-146T طرح زایس
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی ۱۰۰۰X مدل XSZ-157T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی ۱۰۰۰X مدل XSZ-157T-45
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی EX20-2TR
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-107
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-150T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XY-B2
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-31 المپوسBH-TEK
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-21 المپوس BH200TS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSZ-146-IOS
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان BKPOL
میکروسکوپ سه چشمی دو منظوره پلاریزان BK POL-TR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس XSZ-146F
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس BK-FLOUR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس N800FL با ۴فیلتر
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی NJF-120AT
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی ۸۰۰X مدل NJF-1
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی MIT300TR
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی بیولوژی XSX-146J
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NMM800TRE
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NJC-160
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی M100FL
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP116B
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP-116FI
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی ۶۰۰X مدل SME-F1
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی ژاپنی
میکروسکوپ یک چشمی پلاریزان XPT7
میکروسکوپ یک چشمی پلاریزان TWPL-400
میکروسکوپ یک چشمی دو نفره YJ-21RB
میکروسکوپ یک چشمی با دوربین CCD مدل TMS-600
استرئو میکروسکوپ زومیک دو چشمی SMZ-645
استرئو میکروسکوپ زومیک سه چشمی SMZ-645
استرئو میکروسکوپ ۴۰x( نور از بالا) زومیک SMZ-1
استرئو میکروسکوپ ۴۰x(نور از بالا و پایین) زومیک MEIJI
میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی E100
میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی E100T
میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی YS-100
میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی YS-100T
میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی E-200
میکروسکوپ بیولوژی (دوچشمی) CX-21
میکروسکوپ پلاریزان دو چشمی E200 E200POL
میکروسکوپ پلاریزان سه چشمی E200 E200POLT
میکروسکوپ سه چشمی E-200T
میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی E200 E200-Epi
میکروسکوپ فاز کنتراست و دارکفیلد دوچشمی E200 E200
میکروسکوپ اینورت سه چشمی TS100F

انواع عدسی قابل عرضه بشرح ذیل است:

عدسی چشمیX 10 E100
عدسی چشمیX 15 E100
عدسی شیئیX 4 E100
عدسی شیئیX10 E100
عدسی شیئیX 100 E100
عدسی شیئیX 40 E100
عدسی چشمی ۱۰x E200
عدسی شیئی ۴X E200
عدسی شیئی ۱۰X E200
عدسی شیئی ۴۰X E200
عدسی شیئی ۱۰۰X E200
عدسی شیئی۴X YS100
عدسی شیئی ۱۰ x YS100
عدسی شیئی۴۰ x YS100
عدسی شیئی۱۰۰ x YS100
عدسی ۱۰۰+ با حامل
عدسی ۲۰+ بدون حامل
عدسی ۲۵- بدون حامل
عدسی ۲۵+ بدون حامل
عدسی ۵۰ + باحامل
عدسی ۶ عددی مختلف به قطر ۴۲ میل
عدسی ۸+ بدون حامل
عدسی استوانه ای شعاع ۵۰
عدسی پلاکسی محدب الطرفین
عدسی پلاکسی مقعر الطرفین
عدسی تلسکوپ ۲ عددی
عدسی چشمی ۲۰X لوپ NSZ606
عدسی چشمی ۲۰X لوپ SZM45
عدسی چشمی تلسکوپ ۶X
عدسی چشمی لوپ ۱۰X با علامت +
عدسی چشمی لوپ ۱۰X شطرنجی
عدسی چشمی لوپ ۱۰X مدرج
عدسی چشمی لوپ ۱۰X واید
عدسی چشمی لوپ ۱۵X
عدسی چشمی لوپ ۶X
عدسی چشمی لوپ ۸X
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۰X واید
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۰X با پوینترW.P
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۰X باعلامت +
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۰X شطرنجی
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۰X مدرج
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۰X مدرج واید
عدسی چشمی میکروسکوپ ۱۶X ژنوس
عدسی چشمی میکروسکوپ WF10X ژنوس
عدسی چشمی میکروسکوپ WF10X نول
عدسی چشمی میکروسکوپ WF15X
عدسی چشمی میکروسکوپ WF16X نول
عدسی چشمی میکروسکوپ فتوگرافی ۴XPH
عدسی شیئی تلسکوپ F497
عدسی شیئی کمکی ۰/۵ لوپ
عدسی شیئی کمکی ۲X لوپ
عدسی شیئی کمکی ۲X لوپ
عدسی شیئی کمکی ۱/۵X لوپ
عدسی شیئی کمکی ۲X لوپ
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان ۱۰۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان ۱۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان ۲۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان ۴۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان ۴X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان ۶۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان ۴X,10X,40X,60X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ فلورسنت – پلان ۴X,10X,40X,100X
عدسی شیئی اینورت LWD 60X
عدسی شیئی متالوژی ۴۰X
عدسی شیئی متالوژی ۸۰X
عدسی شیئی متالوژی LM PLAN 100X
عدسی شیئی متالوژی LM PLAN 50X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۶۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۱۰۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۱۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۴۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۴X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۴X,10X,40X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک ۴X,10X,60X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان ۱۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان ۲۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان ۴X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان ۶۰X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص DIN-100X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص DIN-50X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص IOS-100X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص IOS-50X
عدسی محدب و مقعر با حامل

انواع هد میکروسکوپ قابل تهیه بشرح ذیل:

هد سه چشمی میکروسکوپ YS-100
هد دوچشمی میکروسکوپ YS100
هد دوچشمی میکروسکوپ E-100

و انواع میکروسکوپ قابل تهیه بشرح ذیل میباشد:

استریو میکروسکوپ
فلورسنت
بیولوژیک
متالوژی
اینورت
مانیتورینگ
المپیوس
نیکون
اپتیکا
Olympus
Nikon
Optika
میکروسکوپ دو چشمی
میکروسکوپ سه چشمی
میکروسکوپ المپوس
میکروسکوپ نیکون ژاپن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *